Jak vyspělá je vaše cloudová strategie?

Svět zasáhly turbulentní změny a firmy se jim musí pružně přizpůsobovat. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí těchto nečekaných situací je agilní IT prostředí.

Nastala nová doba, která si vyžaduje optimalizaci IT a změny ve strategickém přístupu ke cloudu.

Nabízíme Vám zdarma jednoduchý nástroj, který odhalí vyspělost Vaší cloudové strategie a porovná ji s dalšími společnostmi. A to jak v celosvětovém měřítku, tak i v rámci oboru a země, kde působíte.

Vyzkoušejte ho a podívejte se, jak dopadnete ve srovnání s ostatními.

Které z těchto cílů jsou pro vaši organizaci důležité v následujících 12 měsících?
(Vyberte vše, co platí)

Zahrnuje vaše oficiální podniková strategie využívání cloudových služeb?
(Vyberte jednu možnost)

Existují klíčové ukazatele výkonnosti pro cloudové služby?
(Vyberte vše, co platí)

Jaké výhody vaše organizace získala využitím cloudu?
(Vyberte vše, co platí)

Jaké jsou překážky pro využívání cloudu ve vaší organizaci?
(Vyberte vše, co platí)

Který z následujících typů IT infrastruktury vaše společnost v současnosti provozuje?
(Vyberte vše, co platí)

Jaké technologie a frameworky se používají při navrhování a sestavování aplikací?
(Vyberte jednu možnost)

Jak jsou vaše aplikace řízeny?
(Vyberte jednu možnost)

Náš tým CISO/tým bezpečnosti je úzce zapojen do rozhodování o cloudu.
(Vyberte jednu možnost)

Jsou zavedeny kontrolní mechanismy pro identifikaci, posuzování a řízení rizik, bezpečnosti a dodržování předpisů týkajících se zavádění cloudu a souladu s obchodními cíli?
(Vyberte jednu možnost)

Svět zasáhly turbulentní změny a firmy se jim musí pružně přizpůsobovat. Základem je agilní IT prostředí, které umožňuje na tyto nečekané situace reagovat.

Podle odpovědí je skóre vyspělosti Vašeho cloudu , na stupnici od -100 do 100.

Přejděte níže, přečtěte si další informace a získejte personalizovaný přehled.